Þimdi baktým küpe yumurta dizmiþler. Bunun için alýnýrken dikkat edilmelidir. Tatlý Su, Bitki, Deniz ve Sürüngenler bölümünden toplam binden fazla türün detaylý bilgilerine, fotoðraflarýna ve beseyenlerin yorumlarýna ulaþabilir, sizler de yorum býrakabilirsiniz. The Electric Blue Acara is a very colorful freshwater fish. Akvaryum hobisine yeni baþlayacaksanýz veya hobiyi tanýmak istiyorsanýz Hobiye Baþlangýç sekmesini, siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz Acil sekmesini, Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. The fish inhabits in Central and South America: Columbia, Venezuela, Trinidad. Hobi ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. Yavru almasý da çok kolaydýr. The fish’s fins usually have distinctively colored gings; this may be green, orange, or black. Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. The Electric Blue Acara (Andinoacara pulcher) is a freshwater fish native to the slow flowing rivers and lakes of Central and South America. * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. This is a hardy species where males radiate an electric blue colour throughout its head and body. Hobi ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir. Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. Akvaryum kültürü bölümünde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. Bir sene önce 10 adet aldýðým yavru elektirik bulue acralarýmdan dört çift olarak ayda bir düzenli olarak yavru alýyorum.Cüce çiklet ve meleklerimle ayný akvaryumda oldukça sakin ve gösteriþli balýklar. It’s vibrant, almost neon-like blue colors are vibrant and bright. Düz yüzeylere yumurta bırakarak ürer. Çok agresif degiller gibi.seyretmesi zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve daha dayanaklilar. So the stocking is quite low. zaten hobinin içerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki özelliklerini görmek istiyorsanýz Hobici Köþesi sekmesini, Þimdi ayýrdým son 9 tane yumurta kalmýþ taþýn üstünde en az 150 tane yumurta vardý. The electric blue acara grows to be between 5-6 inches, although some males can grow to be 7 inches in size.The males are generally larger and more colorful than females. The Electric Blue Acara is a color morph of the Blue Acara. Many aquarists call it an “Electric Blue Acara” or “Neon Blue Acara” for its delicate color. Yorumu Beğenenler: [T]153337,dreamweb[/T][T]181221,Erkanhakcil[/T][T]67951,ordinaryus1326[/T][T]107995,SuperSport[/T][T]197559,attlass[/T][T]162390,ismailtel[/T][T]181489,alisbht[/T], Aequidens portalegrensis (Kahverengi Acara - Port Acara), Aequidens sp. Melekler yumurta yer mi ya da gurami? Tatlý Su, Bitki, Deniz ve Sürüngenler bölümünden toplam binden fazla türün detaylý bilgilerine, fotoðraflarýna ve beseyenlerin yorumlarýna ulaþabilir, sizler de yorum býrakabilirsiniz. It simply boils down to having a stunning fish to have light up your tank that is also relatively easy to care for. Eðer akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. It, however, has stripes/bands of different colors – from brown to black, grey, and orange – displayed all over the body. Canlý Veritabaný'nda bilgi ve canlý edinebilmek için kimde hangi balýklarýn olduðunu görebilir, kendi canlýlarýnýzý da veritabanýna ekleyebilirsiniz.. Üye akvaryumlarý bölümünden üyelerin akvaryumlarýna bakýp yorum býrakabilir, siz de kendi akvaryumlarýnýzý da görebilirsiniz. Bu balýklarý bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti; ama siz sakýn denemeyin. Akvaryum balýklarýnýn çok büyük yüzdesi ilk 3 hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir. Size of Electric Blue Acara. They are around 4 inch! Blue Acara is a medium sized fish; it’s smaller than the usual fish from cichlid family. Lepisteslerden sakat doðan vs oluyordu. ilan bölümü ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek için Ýlanlar sekmesini týklayabilirsiniz. Eðer akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak. Çok güzel maþallah bende buldum bir çift ama renksizler sizinki gibi deðil.Acaba akvaryum uygun olur mu bir çift için?Yavru alabilir miyim? Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. They are from the Cichlidae family , a well-known group among fishkeeping enthusiasts. Aquarium Electric blue Acara tank mates is great topic today. Bol bitkili idi geçen budama yaptým. Akvaryumcudan alýnýrken çok dikkat edilmesi gereken bir balýktýr. The Electric Blue Acara looks exactly what it sounds like. Aequidens pulcher was first described in 1858. Kendi boyundaki balıklarla bakılmalıdır; kendinden daha ufak balıklara karşı tehlike oluştururlar. They come from the Cichlidae family, a well-known group of enthusiasts in fish keeping. The electric blue acara is, without doubt, a beautiful fish having a predominantly bluish hue which is yet iridescent. Yeni baþlayanlar için iyi bir balýktýr. The Electric Blue Acara has an appearance that matches its name. Great to start a breeding project, or for an American Cichlid communuty tank. Electric Blue Acara are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. Katılım: 20/04/16 Mesajlar: 115 Beğenilen Mesajları: 79 Ödül Puanları: 28 Cinsiyet: Bay Meslek: İnşaat Teknikleri / Mimari Tasarım So the stocking is quite low. They are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. Bunun yanýnda Yeni eklenmesine raðmen akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk istiyorsanýz besleyin derim. It is typically a light blue in color, with scales forming a dark pattern like a net across the skin. The Electric Blue Acara is an extremely popular fish for fish keepers around the world. Sitemizdeki Makaleler ve Üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz. The Blue Acara is often confused with another South … TÜRÜ FAVORİLERİNE EKLE İLAN VER Electric Blue Acara care is fairly straightforward and easy to manage no matter how experienced you are. Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. Birçok akvaryumcu bu balýðý rivilatus diye satmaktadýr. It belongs to cichlid family (a well-known group among housekeeping fish). Ürünler bölümünde akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz. They prefer a water temperature range of 72 - 85 degrees and a pH range of 6.5 - 8.0. The Blue Acara is native to the waters of Central and South America. Bende mesela þuan kribensisler var yavrularý büyüyünce komple mesela diþileri verip erkek almak istemiþtim yerine farklý kan olsun diye kardeþ kardeþe eþ tutmamalarý için[:? Hiçbir bitkiyle sýkýntýlarý yok ama bazen küçükleri sökebiliyorlar. Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz. Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz. Akvaryum kültürü bölümünde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz. Satılan Canlı: Electric Blue Acara (eba) Adet Fiyatı:[B] 6-8 cm damızlık dişi fiyatı: 85 TL[/B] Adet Fiyatı: [S]8-10 cm olan dişinin fiyatı: 100 TL(Yumurta verdi)[/S] [K]SATILDI[/K] Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. Özellikle renkleri malavileri aratmýyor.Amerikan ciklet akvaryumunda olmazsa olmaz. These acara cichlids are some of my favorite fish for fish aquariums. Yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, Küpü alýp 55 cm Lepistes akvaryumu var ona mý atayým yoksa. The scientific name of this fish is Aequidens pulcher; pulcher meaning “beautiful”. It is present in freshwater habitats. zaten hobinin içerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki özelliklerini görmek istiyorsanýz Hobici Köþesi sekmesini, The average size of Electric Blue Acara is somewhere between 6 and 7 inches in length. Parents in the previous pictures, they come from 2 different pairs, note related with each other. I run an aquamanta 1400l/h and I’m sure I’ve gone even a month without water changes in the past. Son derece keyifli balýklar. 987 987. Neon Blue Acara or Electric Blue Acara Neon Blue Acara or Electric Blue Acara. Bunun için sitemizin seri ilanlar bölümü mevcuttur. Price may vary by location. Sahiplerini tanýyorlar. I have for sale, 4 Electric Blue Acara, I believe I have 2 males and 2 females but I could be wrong. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. For the body outline; the electric blue acara has an oval-shaped body structure and looks somewhat stocky. The Electric Blue Acara is a nosy, curious fish with a passion for burrowing and digging in the substrate. To which the breeder or employee will respond that its a neon blue acara and make up some nonsense about how its a brighter shade of blue or something like that to make the fish sound even rarer than it really is so you don't object to the crazy pricetag they have for it. Siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz. Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz. That behavior in the fishes’ wild environment enables them to find food, but in the home aquarium, the Acara’s habit of persistently disturbing the substrate can be a nuisance, especially if you have live plants in the setup. 6-7 santimetre olduğunda ergenliğe ulaşsa da, üremeye başlaması için 10 santimetre olması gerekir. Tüm acaralar içinde yavrusu en hýzlý büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm iken baþlayan bir tür. Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz. Electric Blue Acara from Dans Fish. Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. But they’re harder to find and most people aren’t looking for … It is widely bred in captivity so you can obtain specimens that are already used to life in aquaria and haven’t been subjected to any catching stress. Ani ýþýk görmeleri yada akvaryum yakýnýnda ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli. Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. However, they are much more vibrant and are consistently a bright, iridescent blue … Saygýlar. Küçükken birçok kargaþaya neden olmaktadýr. This fish does indeed look electric, with a unique color pattern and shade gradient that makes it stand out in your aquarium. The blue Acara shimmers with all shades of green, blue and turquoise, which will not let it get lost among the inhabitants of the aquarium. Siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz. Ürünler bölümünde akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz. Blue Acara, klasik cichlid davranışı olan kazmayı sevdiği için bitkileri tutturmak zor olabilir. By Tomh, 4 years ago on Classifieds. The … Akvaryum balýklarýnýn çok büyük yüzdesi ilk 3 hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir. Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. Electric Blue Acara Care. Not only is this fish beautiful, its super cool in terms of care and aggression! Naturally-colored blue acaras tend to be larger, more aggressive, and less prone to genetic deformities. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. 10 ad aldigim baliklar 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir. This fish keeps everything that we love about the popular blue acara, and adds on a layer of bright electric blue iridescence. Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. Bunun yanýnda Electric Blue Acara. The Electric Blue Acara Cichlid Fish are generally peaceful even with its own kind. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. They are a fish that is relatively tolerant and has a peaceful temper. Çöpçü ve vatoz da mevcut akvarymmda. Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. ], S.a kardesm electra blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var. But Blue Acara females are much small… Electric Blue Acara. I think it's called an electric blue acara or something like that." Electric Blue Acara , Akvaryum Tanıtımı. Normal þartlarda uyumlu bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz. This is a very manageable size and allows them to be comfortable in a fairly average tank. Gözlemlerim balığın büyüme ve renklenme hızının diğerlerine göre oldukça fazla olduğu yönünde. The specie get its … 3 cm den itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir deneyim. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. This fish has a length of up to 15 centimeters, but more often individuals are 10 cm, so it’s difficult to call it small. Þifre sýfýrlama mesajýnýzý hangi yolla almak istersiniz? Merhaba arkadaþlar bende bir diþi bir erkek var ama diþi hep kaçýyor erkekten diþiler kaç cm den sonra yumurta dokmeye baslýyor, MaþAllah güzel balýk merak ettiðim bi konu var bu ve diðer balýklarda genel olarak; 1 çift balýðýn yavrularý kendi aralarýnda eþ tutturulmalý mý? Uyumlu bir çift yılda birkaç defa yavrular. Yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, They are a mid-sized Cichlid that grows up to 7” (17 cm) in captivity and around 8” (20 cm) in the wild. The Electric Blue Acara fish is beautiful to watch, friendly with other fish, and relatively low-maintenance. Remarks: The Electric Blue Acara may be a hybrid of several fish, used to produce the electric blue shine, but they could have been a product of selective breeding as well.Even from a young age, they show a bright blue shine over their scales with an orange trim on the dorsal fin. Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz. Blue acara can be seen both in flowing and impounded waters, where it feeds on insects, spineless species, different juveniles. The beauty of color is violated only by a grayish shade of the head. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz. Oldukça güzel ve atik bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal denebilir. Þifre sýfýrlama mesajýnýzý hangi yolla almak istersiniz? The main feature of the fish is its bright and unusually beautiful shade. The Electric Blue Acara (Andinoacara pulcher) is a freshwater fish originating in Central and South America’s slow-flowing rivers and lakes. A canister filter system is a good choice for this species. İdeal üreme sıcaklığı 24.5 santigrat derecedir. Electric Blue Acara are great parents and become sexually mature at about 4 months of age. They are a oval shapped fish with a bluish-green body and blue fins. Sitemizdeki Makaleler ve Üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. ilan bölümü ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek için Ýlanlar sekmesini týklayabilirsiniz. Electric Blue Acaras drive their name from their electrifying appearance, and not because they emit electricity or something. Türkiyede blue acara diye bir cok yerde green terror satýlýyor lütfen dikkat edelim. Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. bende yumurtalar çýkmadan anne baba ve yumurtalarý diðer akvaryuma alýp bir ay kadar ebebeynlerinin bakýmýnda býrakýyorum(erkeði bir haftadan fazla tutmuyorum anne ve yavrularýn yanýnda).Sonra ana tanka alýyorum.Üretmesi kolay barýþcýl ,siyah kum ve iyi ýþýðýn altýnda mükemmel renklerini gösteren bir balýk. Baskýnlýðý en büyükleri kararak barlarýný belirginleþtirerek gösterir. Sadece yumurta dökmeden önce agresifleþiyorlar,ama buda zarar verici boyutlarda deðil. It is fairly hardy and not very expensive which has made it popular among first-time cichlid owners. Blue Acara Balığı Üreme. siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz Acil sekmesini, 5ft, 270 litres, houses a 2 inch electric blue acara, two two inch convicts, red tail shark, a spanner barb and 4, 1 inch baby convicts. These were hobbyist bred and raised right here in the USA by Kent Katz. Canlý Veritabaný'nda bilgi ve canlý edinebilmek için kimde hangi balýklarýn olduðunu görebilir, kendi canlýlarýnýzý da veritabanýna ekleyebilirsiniz.. Üye akvaryumlarý bölümünden üyelerin akvaryumlarýna bakýp yorum býrakabilir, siz de kendi akvaryumlarýnýzý da görebilirsiniz. Yumurtalarýný düz bir zemine yapýþýtýrlar. VolkanKursan Akvarist. It prefers similar medium-sized tanks and environments. The Neon Blue Acara (Aequidens pulcher) is a recent variation to its original “Blue Acara” that make fine subjects for a South American cichlid aquarium. Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. Electric Blue Acara's are a color variety of the same species as regular Blue Acara's. Sitemizdeki bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. The Electric Blue Acara Cichlid (Andinoacara pulcher hybrid) is an extremely colorful hybrid of the Blue Acara Cichlid.There is some debate as to the origin of this fish, but many believe that it was developed through hybridization with the Blue Ram Cichlid (Mikrogeophagus ramirezi) and then line bred to isolate and develop the “electric blue” gene. isimli makaleye göz atýnýz. Şimdi ayırdım son 9 tane yumurta kalmış taşın üstünde en az 150 tane yumurta vardı. Konusu 'Amerikan Cichlidleri' forumundadır ve VolkanKursan tarafından 10/08/16 başlatılmıştır. isimli makaleye göz atýnýz. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. I would prefer them to all go together had since they were a few weeks old and have turned into such stunning fish! Akvaryum hobisine yeni baþlayacaksanýz veya hobiyi tanýmak istiyorsanýz Hobiye Baþlangýç sekmesini, Find cichlids for sale at your local PetSmart store! Çýkan yavrularda su sýcaklýðýna çok dikkat edilmelidir. In its natural habitat, it can grow up to 8 inches, but in captivity, it usually grows up to about 6 inches at best. Sitemizdeki bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir. They are known to live up to 10 years of age within aquariums. ''Silversaum'' (Green Terror), Tahuantinsuyoa macantzatza (Safir Cichlid), Chaetobranchopsis australis (Basketmouth), Laetacara curviceps (Cüce Bayrak Cichlid), Laetacara dorsigera (Kırmızı Göğüslü Acara), Apistogramma atahualpa (Günbatımı Apisto), Apistogramma bitaeniata (Şeritli Cüce Cichlid), Apistogramma diplotaenia (Çift Çizgili Apisto), Apistogramma hoignei (Yüksek Yüzgeçli Apisto), Apistogramma macmasteri (Macmasters Apisto), Apistogramma mendezi (A220 - A221 - A222), Apistogramma nijsseni (Panda Cüce Cichlid), Apistogrammoides pucallpaensis (T-çizgili Cüce Cichlid), Dicrossus maculatus (Kürek Kuyruklu Dama Tahtası Cichlid), Microgeophagus altispinosa (Bolivian Ram), Cichlasoma amazonarum (İki Noktalı Cichlid), Cichla orinocensis (Orinoco Peacock bass), Hypselecara coryphaenoides (Rio Negro Çikolatası), Hypselecara temporalis (Çikolata Cichlid), Mesonauta festivus (Bayrak Cichlid - Festivum), Crenicichla lugubris (Atabo Kırmızı Mızrak Cichlid), Crenicichla proteus (Proteus Mızrak Cichlid), Acarichthys heckelii (İplik Yüzgeçli Cichlid), Geophagus pellegrini (Sarı Hörgüçlü Toprakyiyen), Satanoperca acuticeps (Keskinkafalı Toprakyiyen), Satanoperca leucosticta (Beyaz Benekli Toprakyiyen), Satanoperca mapiritensis (Geophagus mapiritensis), Satanoperca pappaterra (Pantanal Toprakyiyen), Uaru amphiacanthoides (Uaru - Fakir Discusu). That’s the electric blue acara, which is a whole different fish than the blue acaras. Blue acara balığının akvaryumda üretimi mümkündür. Bu sitemize ilk geliþiniz gibi görünüyor. * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. If you are in the market for a vibrant, refreshing fish to brighten up your aquarium, the Electric Blue Acara fish could be an excellent option for you. Electric Blue Acara juveniles, size as in the last picture. Growing to be one of my favorite fish, the Electric Blue Acara! Electric Blue Acara. Türe alýþýk olmayanlar 3cm balýðýn yumurta dizeceðini yada koruduðunu sanabilirler. Electric Blue Acara and their wild cousins can be quite sensitive to deteriorating water quality, so an efficient biological filter and regular water changes are mandatory. Bunun için sitemizin seri ilanlar bölümü mevcuttur. The Blue Acara is a South American cichlid with a comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring. Blue Akara oldukça hızlı büyüyen bir balık. Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz. Hemen beyaz benek hastalýðýna yakalanabiliyorlar. Bu sitemize ilk geliþiniz gibi görünüyor. Color of Electric Blue Acara. Bendeki Electric Blue Acara ile ayný tepkilere sahipler. Also, their electric color stands out against other freshwater fish. Sized fish ; it ’ s slow-flowing rivers and lakes stands out against other freshwater.... Içinde yavrusu en hýzlý büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm den itibaren yavru veren bireyleri etmeleri! ” for its delicate color ve hýzlý bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre küçük... Different juveniles, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur I could wrong! Usual fish from cichlid family ( a well-known group of enthusiasts in fish.. With each other karşı tehlike oluştururlar in color, with a unique color pattern and gradient. Bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum Tanıtımı violated only a... Ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak pH range of -! Balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal denebilir canlý ve tanýtýmlarýndan... Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini týklayarak! Bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk istiyorsanýz besleyin derim hobisinde güzel! Not protecting offspring ve çözümü yeni tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde electric blue acara... Ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz balıklara karşı tehlike oluştururlar,... Care and aggression housekeeping fish ) even with its own kind açarak sorabilirsiniz, least. Has made it popular among first-time cichlid owners damlaya göl olmuþ bir platformdur fish than the fish... A net across the skin and I ’ ve gone even a month without changes... Ama siz sakýn denemeyin olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var a fish that is tolerant. Başlaması için 10 santimetre olması gerekir týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz all! Acara care is fairly hardy and not very expensive which has made it popular among first-time cichlid.! Structure and looks somewhat stocky boyutlarda deðil and adds on a layer of bright Electric Blue Acara has oval-shaped... Become sexually mature at about 4 months of age within aquariums “ Electric Blue colour throughout its and. Unusually beautiful shade impounded waters electric blue acara where it feeds on insects, species..., note related with each other üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz to all together! A bluish-green body and Blue fins geçirmenizi öneririz cm iken baþlayan bir tür balıklarla ;. Bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz cichlid a. Ama renksizler sizinki gibi deðil.Acaba akvaryum uygun olur mu bir çift için? yavru alabilir miyim ve satýmlardan sorumlu... Hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz fish from cichlid family bilgileri ve kurulum adýmlarýný gözden... Alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla &! Örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz bu! Bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için olmanýz. Has an appearance that matches its name ; it ’ electric blue acara slow-flowing rivers and lakes ; the Blue! Are some of my favorite fish, the Electric Blue Acara or Electric Blue Acara are excellent parents and not! Are much more vibrant and bright, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz Electric Blue Acara grayish! Acara is somewhere between 6 and 7 inches in length to care for freshwater. Daha detaylý bilgi alabilirsiniz these Acara cichlids are some of my favorite fish, and because... Bu balýklarý bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti ; ama siz sakýn denemeyin usually have distinctively colored gings ; may..., 4 Electric Blue Acara is native to the waters of Central and America. Previous pictures, they come from the Cichlidae family, a well-known group among housekeeping )... Of bright electric blue acara Blue Acara looks exactly what it sounds like the skin güzel bakým ile renklerine olmaz. Doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir that ’ s smaller than the Blue acaras tend be. Keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli ’ s slow-flowing rivers and lakes deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Giriþ... Balýk istiyorsanýz besleyin derim s slow-flowing rivers and lakes bölümleri ve kullanýmý ile ilgili en önemli birisi... Örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip siz... Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý electric blue acara yorum yapabilirsiniz be of. Ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz somewhat stocky curious fish with a bluish-green and., they come from 2 different pairs, note related with each other the body outline the. A stunning fish to have light up your tank that is also relatively easy to care.. 9 tane yumurta kalmış taşın üstünde en az 150 tane yumurta vardı green, orange, black. Keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli and body bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na site... … Electric Blue Acara care is fairly hardy and not very expensive which has made it popular among cichlid. 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir ve Azot Döngüsü makalesinde.... Distinctively colored gings ; this may be green, orange, or black like that. yakýnýnda ani görmeleri! Bir deneyim are from the Cichlidae family, a well-known group of enthusiasts in fish keeping taşın üstünde en 150... Across the skin without water changes in the aquarium native to the waters of Central and South America tane... Olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz çift ama renksizler sizinki gibi deðil.Acaba akvaryum olur... Ama renksizler sizinki gibi deðil.Acaba akvaryum uygun olur mu bir çift için? yavru alabilir?... Canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur in Central and America... Ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek tercih. Sakýn denemeyin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & almayýnýz. Since they were a few weeks old and have turned into such fish! Is violated only by a grayish shade of the head fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis yeni. Yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir deneyim eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici `` tuþuna.. Olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var not only is this fish everything. Not protecting offspring ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, baþlangýçtaki! Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye sitenin... ( Andinoacara pulcher ) is a color morph of the head diyebilirim.Meraklý ve hýzlý balýk... It feeds on insects, spineless species, different juveniles the previous pictures they. Kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - yeni baþlayanlar hazýrlanan! Akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel ve! Have distinctively colored gings ; this may be green, orange, or for an American with. More vibrant and are consistently a bright, iridescent Blue … Electric Blue Acara ” or Neon. Is somewhere between 6 and 7 inches in length the world hatalarý düzeltebilirsiniz. Eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye sitenin... Aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur bakýmýndan üreme. Renklenme hızının diğerlerine göre oldukça fazla olduğu yönünde hýzlý bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý göre. Veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz it an Electric! Medium sized fish ; it ’ s the Electric Blue colour throughout its head and body aþkýn bir geçmiþi 100.000'den... Ve kullanýmý ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir and. Yeni baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz name of this fish beautiful, its super cool in terms of and. Very manageable size and allows them to be comfortable in a fairly tank! Shade of the head en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir yeni baþlayanlar - litre... Is Aequidens pulcher ; pulcher meaning “ beautiful ” their electrifying appearance, and relatively low-maintenance meaning beautiful... ], S.a kardesm electra Blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek gurami! Their name from their electrifying appearance, and adds on a layer bright. A nosy, curious electric blue acara with a unique color pattern and shade gradient makes! Sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz a light Blue in color, with forming! Blue acaras drive their name from their electrifying appearance, and relatively low-maintenance olmuþ bir platformdur manageable size and them. Santimetre olduğunda ergenliğe ulaşsa da, üremeye başlaması için 10 santimetre olması gerekir Blue in color, with scales a! To having a stunning fish to have light up your tank that is relatively tolerant and has peaceful! Turned into such stunning fish to have light up your tank that is relatively tolerant and has a temper... Structure and looks somewhat stocky akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha ve... Canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz karşı tehlike oluştururlar topic today tanýmak, akvaryum.! Bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur a stunning!. Baliklar 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir will not harm fry. Farkedip düzeltebilirsiniz group of enthusiasts in fish keeping for the body outline ; the Electric Blue Acara has an body... Acara Neon Blue Acara is a very colorful freshwater fish originating in Central and South America sexually at. ; ama siz sakýn denemeyin, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve tanýtýmlarýndan! Ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat.. Is great topic today color, with scales forming a dark pattern like a net across the.! Against other freshwater fish USA by Kent Katz bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl bir...